e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w październiku 2014r. 2014-11-13


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że w październiku 2014r. liczba osób bezrobotnych spadła o ponad 36 tys. osób. To już dziewiąty z rzędu miesiąc spadku bezrobocia.

W urzędach pracy na koniec października zarejestrowanych było 1 786 tys. osób. W ciągu miesiąca ich liczba spadła o ponad 36 tys. To prawie pięciokrotnie lepszy wynik niż rok temu. W latach 2009-2012 w październiku odnotowywano nie spadek, ale wzrost bezrobocia.

Spadek bezrobocia miał miejsce we wszystkich województwach. Największy był na Mazowszu - o prawie 6 tys. O blisko4 tys. bezrobocie zmniejszyło się w łódzkim i dolnośląskim, a o ponad 3 tys. również w śląskim i kujawsko-pomorskim.

W październiku pracodawcy zgłosili do urzędów 97 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 37 proc. więcej niż w październiku ubiegłego roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec października wyniosła 11,3 proc. W porównaniu do września zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. To największy październikowy spadek od 7 lat. W latach 2009-2013 stopa bezrobocia w październiku nie zmieniała się lub rosła.

W październiku spadek stopy bezrobocia nastąpił we wszystkich województwach. Największy odnotowano w województwie świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim - po 0,4 pkt. proc. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce, gdzie wynosi 7,7 proc.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)