e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższe progi dochodowe do zasiłków rodzinnych 2014-11-13


Od 1 listopada 2014 roku wzrósł próg dochodowy do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015. Dochód rodziny, upoważniający do ubiegania się o zasiłek, w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł o 35 zł i nie może przekraczać 574 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (czyli takie, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) obowiązuje trochę wyższy próg dochodowy. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekraczać kwoty 664 zł (do 31 października 2014 roku było to 623 zł).

664 zł wynosi również od 1 listopada 2014 r., kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego (do 31 października 2014 roku było to 623 zł).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)