e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2005-09-05


17 sierpnia 2005 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". Dz.U. Nr 143 z 2 sierpnia 2005r., poz. 1200.

24 sierpnia wejdzie w życie ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U. z 9 sierpnia 2005r. Nr 150, poz. 1241.EM