e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Powstał portal Krajowego Punktu Kontaktowego 2014-11-27


Centrala NFZ uruchomiła portal Krajowego Punktu Kontaktowy do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej. Można w nim znaleźć informacje na temat leczenia obywateli polskich w państwach UE i leczenia pacjentów unijnych w Polsce. Utworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego w każdym państwie UE wymaga dyrektywa transgraniczna.

Portal KPK ma kilka serwisów (w języku polskim i angielskim). Zawierają informacja dla placówek medycznych i aptek, wykaz najważniejszych źródeł prawa odnoszących się do transgranicznej opieki zdrowotnej itp. A także wskazówki i informacje praktyczne, jak np. orientacyjne stawki stosowane przy zwrocie kosztów świadczeń udzielanych w ramach opieki transgranicznej w 2014 r., formularz zapytania o przybliżoną wysokość zwrotu kosztów.

(Źródło: NFZ)