e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym 2014-11-27


Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym, która zakłada przesunięcie o trzy lata - do 2018 r. - obowiązku rozpoczęcia specjalizacji z medycyny ratunkowej przez część lekarzy jeżdżących w specjalistycznych karetkach.

Za nowelizacją bez poprawek głosowało 59 senatorów, jeden był przeciw, 21 wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji przygotowała grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Nowelizacja przewiduje przesunięcie z 1 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2018 r. obowiązku rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego z medycyny ratunkowej przez lekarzy posiadających doświadczenie w wymiarze 3 tys. godzin w wykonywaniu zawodu lekarza m.in. w szpitalnym oddziale ratunkowym czy zespole ratownictwa medycznego.

Zdaniem autorów projektu, bez takiej nowelizacji mogłoby okazać się, że po 1 stycznia 2015 r. zabraknie lekarzy, którzy mogliby jeździć w zespołach specjalistycznych. W związku z tym zaproponowano wydłużenie okresu rozpoczęcia specjalizacji z medycyny ratunkowej o trzy lata. Ma to umożliwić określonej grupie lekarzy dalszą pracę w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa m.in. skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego i wymogi dla lekarza tego systemu. Lekarzem takim może być m.in. ten, który ma doświadczenie 3 tys. godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. Lekarz ten musi rozpocząć specjalizację w zakresie medycyny ratunkowej.

Ustawa trafi teraz do prezydenta.

(Źródło: PAP)