e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Lepszy dostęp do transportu kolejowego dla niepełnosprawnych 2014-11-27


Komisja Europejska przyjęła nowe wymagania techniczne, które mają poprawić dostęp do transportu kolejowego dla niepełnosprawnych. Nowe wymagania techniczne (techniczne specyfikacje interoperacyjności - TSI), które zostały zawarte w rozporządzeniu KE, mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. w całej Europie.

Komisja ustaliła m.in. wskaźniki dotyczące specjalnych obowiązkowych pasów, które pomagają zorientować się niewidomym, że zbliżają się do krawędzi peronu. Te chropowate powierzchnie sygnalizują po wejściu na nie lub uderzeniu w nie laską, że pójście dalej może zagrażać bezpieczeństwu niedowidzącego pasażera.

Komisja określiła też wymaganie minimalnego oświetlenia we wszystkich częściach pociągu. Niepełnosprawni na wózkach mają korzystać z bardziej płaskich podjazdów. Zwieszona ma zostać szerokość otwierania drzwi, które jeśli są zbyt wąskie również mogą przeszkadzać osobom z ograniczoną możliwością poruszania się.

Specyfikacje techniczne zawarte w rozporządzeniu zostały przyjęte w zgodzie z unijną dyrektywą z 2008 r., która określa zasadnicze wymagania dla pociągów w całej Europie.

(Źródło: PAP)