e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2014-11-27


Z roku na rok wzrasta oporność bakterii na antybiotyki. A to oznacza, że leczenie różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych staje się mniej skuteczne. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim wskutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków. Aby promować wiedzę na ten temat, Komisja Europejska ustanowiła 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

Celem tego dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

W 2014 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu było propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych. Antybiotyków nadużywają bowiem nie tylko pacjenci, ale i lekarze. Co ważne, antybiotyki powinny być stosowane dopiero na podstawie wcześniej przygotowanego antybiogramu. Niebezpieczne może być też samoleczenie antybiotykami.

Co powinniśmy wiedzieć o antybiotykach?

 • Antybiotyki działają tylko na bakterie.
 • Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.
 • Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy. Nie przerywaj kuracji, gdy poczujesz się lepiej!
 • Nie zapominaj o podstawowych zasadach higieny, tak zatrzymać rozprzestrzenianie się bakterii!
 • Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas
 • Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków powoduje narastanie odporności bakterii na ich działanie.
Kiedy antybiotyki są niewłaściwie stosowane?
 • gdy antybiotyki przepisywane są na wyrost;
 • gdy terapia antybiotykowa włączana jest zbyt późno u poważnie chorych pacjentów;
 • gdy spektrum terapii antybiotykowej jest zbyt wąskie bądź zbyt szerokie;
 • gdy dawka antybiotyku jest zbyt niska bądź zbyt wysoka w porównaniu z dawką właściwą dla danego pacjenta;
 • gdy trwanie terapii antybiotykowej jest zbyt krótkie bądź zbyt długie;
 • gdy terapia antybiotykowa nie zmienia się na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego.
W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, który realizuje program zdrowotny Ministerstwa Zdrowia „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl.

(Źródło: antybiotyki.edu.pl; Główny Inspektor Sanitarny)