e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w listopadzie 2014r. 2014-12-11


W listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,4 proc. W porównaniu do listopada 2013 roku była mniejsza o 1,8 pkt. proc. W stosunku do października zwiększyła się o 0,1 pkt. proc. W czterech województwach – lubuskim, mazowieckim, opolskim i świętokrzyskim – stopa bezrobocia nie zmieniła się. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68 tys. oferts pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad jedną piątą więcej niż przed rokiem. .

W urzędach pracy na koniec listopada zarejestrowanych było 1 801 tys. osób. To o 315 tys. mniej niż w 2013 roku. Liczba osób bezrobotnych spadła w tym czasie we wszystkich województwach. Najbardziej na Mazowszu i na Śląsku – po ponad 30 tys. Bardzo dobry wynik odnotowano także w województwie dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim.

W porównaniu do października liczba osób bezrobotnych, z powodu zakończenia prac sezonowych, wzrosła o 16,5 tys. Wzrost był dwukrotnie mniejszy niż w listopadzie 2013 roku. Wówczas liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 41 tys. W listopadzie 2012 roku było to nawet 63 tys.

Pracodawcy zgłosili w listopadzie do urzędów 68 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o prawie 23 proc. więcej niż w listopadzie 2013 roku. Na koniec miesiąca urzędy miały 55 tys. Ofert pracy czyli o 17 tys. więcej niż przed rokiem.
(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)