e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany we wzorze EKUZ 2014-12-11


Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od dnia 1 stycznia 2015 r. Zmienią się wzory wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zmiana wynika z nowelizacji art. 2 oraz art. 5 ust. 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr. 164 poz. 1027 z późn. zm.). Rozszerzono grupę świadczeniobiorców uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniono definicję członka rodziny.
Wzory wniosków obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.
(Źródło: NFZ)