e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w przepisach dotyczących pracowniczych badań lekarskich 2014-12-11


Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają obowiązek poddawać się badaniom lekarskim. W 2015 r. będą one ważne także przy zmianie pracodawcy jeżeli warunki zatrudnienia na nowym stanowisku będą podobne jak na poprzednim.

Dotychczas każda osoba, zaczynająca pracę na podstawie umowy o pracę, musiała przedstawić nowemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeprowadzenie badań wstępnych. Od początku 2015 roku nowy pracodawca nie będzie musiał już kierować każdego nowego pracownika na wstępne badania lekarskie. Według zmian w Kodeksie pracy, nie będą im podlegały osoby, które w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu. Muszą jedynie przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, a nowy potwierdzi, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu.

Wstępne badanie będzie cały czas obowiązkowe dla osób, w tym pracowników młodocianych, przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

W 2015 roku nie zmienią się zasady przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie zatrudnionych przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i to on pokrywa wszelkie koszty badań.
(Źródło: rynekzdrowia.pl)