e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Alarmowy sms tylko na numer 112 2014-12-11


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, która zakłada kierowanie sms-ów dotyczących sytuacji alarmowych tylko na numer 112 .

Za nowelą głosowało 411 posłów, przeciw było 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z ustawą z 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia obecnie kierowanie krótkich wiadomości tekstowych, czyli sms-ów nie tylko na numer alarmowy 112, ale też na pozostałe: policyjny - 997, straży pożarnej - 998 oraz pogotowia ratunkowego - 999.

W uzasadnieniu nowelizacji autorzy przepisów podkreślają, że "Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania technicznego tego zagadnienia oraz fakt, że przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych o charakterze alarmowym nie będzie tak powszechne jak w przypadku połączeń głosowych, nie jest zasadne takie rozbudowywanie systemu, aby rozszerzać tę funkcjonalność również na numery 99x". Ich zdaniem, racjonalnym rozwiązaniem jest przesyłanie takich wiadomości przez operatorów bezpośrednio do centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego.
(Źródło: PAP)