e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zintegrowany Informator Pacjenta 2014-12-11


Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że najstarszy zarejestrowany użytkownik Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) ma 106 lat, a najmłodsza osoba z założonym kontem w ZIP to kilkunastodniowy noworodek.

Z ZIP najliczniej korzystają mieszkańcy Śląska (ponad 142 tys. użytkowników), Mazowsza (108 tys.) i Wielkopolski (94 tys.).

Dzięki ZIP pacjent bez wychodzenia z domu może znaleźć wiele praktycznych informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą.

W systemie znajdują się m.in. dane na temat aktualnego statusu ubezpieczenia, wykaz placówek wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ, czy etapu, na którym znajduje się wniosek o leczenie sanatoryjne.

ZIP jest z założenia systemem wieloetapowym. W pierwszym kwartale 2015 roku zostanie uruchomiona możliwość odbioru danych dostępowych również przez pełnomocnika.

W przyszłym roku planowane jest wprowadzenie wielu nowych funkcji uzupełniających działanie systemu, m.in. udostępnienie szerszego zakresu danych kontaktowych do świadczeniodawców oraz wysyłanie spersonalizowanych komunikatów do użytkowników.

W przyszłości pacjent będzie miał możliwość oceny jakości udzielonych mu świadczeń.
(Źródło: NFZ)