e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne 2015-01-22


Od 1 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wynosi 1200 zł na rękę. W 2016 roku wyniesie 1300 zł.

Od 1 maja 2014 r. do końca 2014 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 800 zł. W połączeniu z dodatkowymi 200 zł z rządowego programu dało łącznie 1000 zł miesięcznie. O początku 2015 roku świadczenie wzrosło do 1638 zł zł brutto. Po odjęciu składek na ZUS wychodzi 1200 zł na rękę, a w 2016 będzie wynosiło 1300 zł.

Od 2017 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie corocznie waloryzowana czyli każdego roku ma ono wzrastać o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko się uczyło.
(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)