e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kampania skierowana m.in. do kobiet w ciąży 2015-01-22


Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną, która realizowana jest w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Kampania potrwa do końca 2016 roku. W trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Odbędą się również imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.

Kampania ''Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!'' ma na celu zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Z badań GIS z 2012 roku wynika, że 2,2 proc. polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7 proc. pali papierosy, a aż 10,1 proc. spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5 proc. ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu.

(Źródło: GIS)