e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w 2014 roku 2015-01-22


W 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), a w 2013 roku było ich więcej o 21,1 tys. osób (o 1,0%). W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

W końcu grudnia 2014 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,5%. W porównaniu do listopada wzrosła o 0,1 punktu procentowego. To najniższy grudniowy wzrost wskaźnika bezrobocia od 2008 r.

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2014 wyniosła 1 825,8 tys. Osób. W porównaniu do końca listopada 2014 r. wzrosła o 26,3 tys. osób (o 1,5%). Dla porównania w tym samym czasie 2013 roku (grudzień - listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 41,9 tys. osób (o 2,0%).

W dwóch województwach, dolnośląskim i śląskim, liczba bezrobotnych w stosunku do listopada nieznacznie zmniejszyła się. W 14 województwach odnotowano wzrost bezrobocia.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2014 roku wyniosła 54,9 tys. Było to prawie o 9 tys., czyli o 18,7%, więcej niż w grudniu 2013 roku.
W całym 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), a w 2013 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 21,1 tys. osób (o 1,0%).

Jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku był ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w wyższej dynamice wzrostu PKB. W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 094,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej czyli o 221,1 tys. (o 25,3%) więcej niż w 2013 roku (873,8 tys.).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)