e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2015-01-22


29 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Dz.U. z 14 stycznia 2015r. Nr 8, poz. 62.