e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane w formie elektronicznej 2015-01-22


Do końca 2017 roku zwolnienia lekarskie (tzw. L4) będą mogły być wystawiane w formie elektronicznej lub papierowej. Od 2018 r. stosowane mają być już tylko e-zwolnienia.

Według nowych przepisów, lekarze mogą wystawiać zwolnienia L4 w formie elektronicznej – w takiej sytuacji zwolnienie ma być wysłane przez internet na skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skąd następnie zostanie wysłane do pracodawcy. Wystawianie zwolnień w formie papierowej będzie możliwe do końca 2017 r.

Głównym elementem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie elektronicznego systemu zaświadczeń lekarskich dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Rząd uważa, że dzięki temu zmniejszy się skala występowania fałszywych zwolnień i a dla ZUS i pracodawców będą to oszczędności.

Środowisko lekarskie uważa, że nadużyć związanych ze zwolnieniami nie ma tak dużo, aby podejmować tego rodzaju krok. Ich zdaniem skutkiem będzie zwiększenie obowiązków biurokratycznych (konieczność samodzielnego wprowadzania danych do e-systemu), za które lekarze nie będą otrzymywać wynagrodzeń.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz twierdzi, że system powinien być spójny, czyli powinno funkcjonować e-zdrowie, e-recepta, e-zwolnienie itd. Częściowa reforma systemu dodatkowo obciąża pracą biurokratyczną lekarza i zabiera czas, który powinien być poświęcony chorym, a nie ZUS-owi.

(Źródło: Podatki.biz)