e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-02-05


20 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Dz.U. z 20 stycznia 2015r. Nr 13, poz. 93.

21 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dz.U. z 21 stycznia 2015r. Nr 14, poz. 102.

21 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Dz.U. z 21 stycznia 2015r. Nr 14, poz. 101.

29 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Dz.U. z 14 stycznia 2015r. Nr 8, poz. 62.