e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze na pomoc bezdomnym 2015-02-05


Rozpoczęła się kolejna edycja „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”. Jego celem jest wspieranie projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W 2015 roku na jego realizację minister pracy przeznaczył 5 mln zł. Organizacje, które wygrają w konkursie, mogą otrzymać od 50 do 300 tys. zł.

Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 23 lutego 2015 r.

Wszędzie uzyskane środki będzie można przeznaczyć na poprawę standardów w noclegowniach czy na usamodzielnienie osób bezdomnych. Jednak organizatorzy określili cele regionalne dla poszczególnych województw. Na przykład w woj. dolnośląskim zaleca się utworzenie skutecznego systemu świadczenia kompleksowych usług osobom bezdomnym przebywającym poza placówkami pomocowymi, w woj. świętokrzyskim premiowane będzie utworzenie punktów przeznaczonych dla osób będących pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Natomiast w woj. zachodniopomorskim - prowadzenie akcji informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy.

Załącznikiem do ogłoszenia o konkursie są dane kontaktowe do dyrekcji dworców kolejowych PKP. Te są stałym miejscem gromadzenia się osób bezdomnych.
(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)