e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Unijne pieniądze na inwestycje i profilaktykę dla sektora ochrony zdrowia 2015-02-05


Resort zdrowia poinformował, że Komisja Europejska przyjęła dwa programy operacyjne dla sektora ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem środków przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne. Będą one przeznaczone m.in. na ochronę zdrowia. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro, czyli ok. 115 mld zł.

Dofinansowanie w ramach PIiŚ będzie można otrzymać na:

  • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób "aktywności zawodowej" oraz opieki nad matką i dzieckiem,
  • na wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

Na działania w tych obszarach przeznaczono 468,3 mln euro.

Z kolei z Programu Wiedza Edukacja Rozwój zostaną dofinansowane m.in.: wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy - będą one przeznaczone dla osób aktywnych zawodowo.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)