e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 2015-02-05


W Dniu Transplantologii (26 stycznia) ministerstwo zdrowia przypomniało, że w 2014 roku w Polsce wykonano 1616 przeszczepów. Resort podkreśla, że rozwój transplantologii jest jednym z priorytetów ministra zdrowia. Od 2006 r. minister realizuje programy zdrowotne w zakresie transplantologii.

Główne cele Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” to m.in.:

  • zwiększenie liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców,
  • zwiększenie liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku,
  • rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej,
  • zwiększenie liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy,
  • budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców,
  • poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy,
  • wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku,
rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)