e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Do szpitala pacjent musi się zgłosić z oryginałem skierowania 2015-02-05


Od 1 stycznia 2015r. obowiązują nowe przepisy dotyczące oryginałów skierowań do szpitala oraz do wszystkich świadczeń specjalistycznych wykonywanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Zgodnie z nimi, pacjent ma tylko 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących na doręczenie szpitalowi oryginału skierowania do szpitala.

Obecnie oryginał skierowania do szpitala, np. do oddziału chorób wewnętrznych lub do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, pacjent musi dostarczyć do szpitala w ciągu 14 dni roboczych od chwili wpisania go na listę oczekujących. Oryginał skierowania do szpitala można wysłać też pocztą. Wtedy liczy się data nadania listu, czyli data ze stempla pocztowego.
W sytuacji, gdy pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym przez szpital terminie na zabieg, to zostanie skreślony z listy oczekujących. Gdy będzie chciał jednak udać się do szpitala w innym terminie, to musi na nowo wpisać się na listę oczekujących. Jeśli jednak udowodni, że nie mógł się w wyznaczonym terminie stawić z przyczyn obiektywnych, to nie zostanie skreślony z listy.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)