e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Bezpłatne leki dla najuboższych w Szczecinie. 2005-09-05


Zarząd Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska i Zarząd Miasta podpisali porozumienie, że za leki dla najuboższych w Szczecinie płacić będzie miasto.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) wstępnie oszacował, że programem wydawania bezpłatnych leków, do którego dotąd przystąpiło 49 ze 142 szczecińskich aptek, objętych będzie około tysiąca mieszkańców miasta. 400 z nich to uprawnieni do otrzymywania takiej pomocy podopieczni MOPR, pozostali to osoby, których w danej chwili nie będzie stać na kupno lekarstw. Podstawą do bezpłatnego otrzymania leków jest ich wycena przez aptekę oraz decyzja administracyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ich sfinansowaniu. Lekarze, którzy wystawią receptę podopiecznemu MOPR, będą musieli poinformować go o możliwości nieodpłatnego uzyskania leków oraz o adresach aptek. Apteki, które chcą brac udział w programie wywieszą w widocznym miejscu informację o treści: "Apteka realizuje recepty kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie". Farmaceuci jezeli tylko będa mieli możliwość to dobiorą wyłącznie najtańsze zamienniki przepisanych leków i wycenią je z 5-procentową bonifikatą, co potwierdzą pieczęcią apteki przystawioną na rewersie recepty. Z wyceną pacjent uda się do MOPR. Dotychczas było tak, że pacjent otrzymywał pieniądze, albo nasz pracownik brał zaliczkę i kupował lekarstwa. Teraz pacjent nie otrzyma pieniędzy, tylko decyzję administracyjną o sfinansowaniu leków, z którą wróci do apteki. Miasto do końca 2005roku chce przeznaczyć na program 400 tys. zł. Będzie płacić aptekom wyłącznie za niezbędne w leczeniu i najtańsze farmaceutyki, których cena nie powinna przekroczyć 50 zł miesięcznie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach limit może zostać zwiększony. Lekarz wystawiający receptę musi uzasadnić na piśmie konieczność stosowania droższych leków. Decyzję o zwiększeniu kwoty refundacji podejmie MOPR.

Źródło: Polska Agencja Prasowa


 
EM