e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2015-02-19


20 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Dz.U. z 5 lutego 2015r. Nr 25, poz. 182.

1 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Dz.U. z 2 lutego 2015r. Nr 22, poz. 171.