e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w styczniu 2015 roku 2015-02-19


W styczniu 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,1 proc. i była o 1,8 pkt proc. mniejsza niż przed rokiem. W styczniu 2014r. wyniosła 13,9 proc. W porównaniu do grudnia stopa bezrobocia wzrosła o 0,6 pkt proc.

Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy blisko 71 tys. ofert zatrudnienia. To o 29 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W urzędach pracy na koniec stycznia zarejestrowanych było 1 919,5 tys. osób. To o 341 tys. mniej niż przed rokiem, ale o 94 tys. więcej niż w grudniu.

Pracodawcy zgłosili w styczniu do urzędów około 71 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 29 proc. więcej niż w grudniu. Więcej ofert pracy było we wszystkich województwach. Największy wzrost odnotowano w województwie podlaskim – aż o 82 proc.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)