e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia 2015-02-19


1 marca 2015 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Poinformowało o tym na swojej stronie internetowej Ministerstwo Zdrowia.

To efekt wchodzącej w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.2014 r., poz. 1741 i poz.1888), która reguluje zasady i tryb rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zmiana wchodzi w życie na podstawie delegacji zawartej w art.144 ust. 6 przedmiotowej ustawy.

Od 1 marca 2015r. w celu zgłoszenia urodzenia dziecka, zamiast dotychczas wypełnianego jednego dokumentu "Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka" - będzie musiał być wypełniany jeden z dwóch dokumentów - "Karta urodzenia" lub "Karta martwego urodzenia".

W przypadku urodzenia żywego "Kartę urodzenia" przekazuje się do urzędu stanu cywilnego w ciągu trzech dni od jej wypełnienia. Kartę martwego urodzenia należy wypełniać wyłącznie wtedy, jeżeli określono płeć dziecka i przekazuje się ją do urzędu stanu cywilnego w ciągu jednego dnia od wypełnienia dokumentu. W sytuacji urodzenia martwego, gdy płeć nie jest ustalona lub nie jest możliwa do ustalenia - karty martwego urodzenia nie wypełnia się.

Do zapoznania pracowników ochrony zdrowia z wchodzącymi w życie nowymi przepisami prawnymi zobowiązani są dyrektorzy szpitali i kierownicy podmiotów leczniczych.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)