e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych na dworcach autobusowych 2015-02-19


Niepełnosprawni, którzy podróżują autokarami otrzymają pomoc m.in. w przejściu z poczekalni dworca do pojazdu, przy wsiadaniu do niego, czy załadowaniu bagażu. Takie założenia zawiera nowelizacja, do której 7 lutego Senat zaproponował kilka poprawek legislacyjnych i porządkowych.

Nowelizację poparło 79 senatorów; nikt nie był przeciwko; jeden senator wstrzymał się od głosu.

Według nowelizacji, w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych, na których niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc. Są to dworce w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców i obsługujące rocznie ponad 500 tys. odjeżdżających pasażerów, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie.

Chodzi m.in. o nieodpłatną pomoc np. w przejściu z poczekalni na pokład pojazdu, wejściu do autokaru i znalezieniu siedzenia, załadowaniu i odebraniu bagażu, przewiezieniu psa przewodnika.

Przepisy dotyczą dworców, których właścicielem lub współwłaścicielem posiadającym ponad połowę udziałów jest samorząd. Zgodnie z regulacją, nie tylko właściciel dworca, ale także zarządzający dworcem niebędący jego właścicielem będzie mógł wystąpić do ministra transportu z wnioskiem o wyznaczenie dworca, który ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowaniem do wymagań unijnych terminali na dworcach ma zająć się gmina. Pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z ich dostosowaniem mają pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych.

Minister transportu ma zająć się weryfikacją wniosków zgłoszonych przez samorządy. Pozytywna weryfikacja sprawi, że dworzec znajdzie się w wykazie dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej. Dworce będą kontrolowane i mogą być wykreślone z tego wykazu w przypadku negatywnej kontroli.

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Są one już stosowane w państwach członkowskich od 1 marca 2013 r.

(Źródło: PAP)