e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-03-05


1 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu. Dz.U. z 19 lutego 2015r. Nr 35, poz. 231.

20 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Dz.U. z 5 lutego 2015r. Nr 25, poz. 182.