e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kontrola zwolnień lekarskich w 2014 r. 2015-03-05


ZUS podał, że w 2014 r. w wyniku kontroli zwolnień lekarskich cofnął albo zmniejszył przyznawane świadczenia chorobowe na kwotę prawie 177 mln zł. Jest to o 35 mln mniej niż w 2013 r.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS przeprowadza kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Od stycznia do grudnia 2014 r. roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował 609,4 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Wydanych zostało 35,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w 2014r. osiągnęła 18, 6 mln zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w 2014 r. obniżono wypłaty prawie o 152 mln zł dla 211 tyś. osób.

Kolejnym powodem ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Świadczenie w zmniejszonej kwocie wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Kwota ograniczonych z tego tytułu świadczeń w 2014 roku wyniosła 6,5 mln zł.

W sumie przez rok 2014 r. ZUS wstrzymał lub obniżył świadczenia chorobowe na sumę prawie 177 mln zł. W całym 2013 r. natomiast ZUS wstrzymał i zmniejszył zasiłki w kwocie 212,2 mln zł.

(Źródło: ZUS)