e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Większy nadzór nad kąpieliskami 2015-03-05


Ministerstwo Zdrowia zajmuje się przepisami, które poprawią bezpieczeństwo letników. Zgodnie z unijnymi wymogami kąpieliska będą pod większym nadzorem.

Gazeta Prawna poinformowała, że unijne przepisy zobowiązują Polskę do doprecyzowania zasad kontrolowania i informowania ludzi o bieżącej klasyfikacji jakości wody w kąpielisku, zakazie kąpieli oraz zaleceniu niekąpania się.

Polska ma obowiązek wprowadzenia do porządku prawnego europejskiego znaku graficznego, który ma przekazywać w sposób przejrzysty stosowne informacje na temat akwenów.

Do §6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z zm. - dalej rozporządzenie) dodany został punkt 7 regulujący tę kwestię.

(Źródło: Gazeta Prawna)