e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Grypa 2015-03-05


Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus grypy atakujący drogi oddechowe. Czas trwania grypy i jej przebieg zależą od właściwości patogenu, stanu fizycznego i odpowiedzi układu odpornościowego danej osoby. Na grypę można chorować wiele razy. Po chorobie człowiek nabywa odporności, która jednak chroni przez krótki czas, ponieważ wirus grypy ciągle się zmienia. Za każdym razem organizm ma do czynienia z nowym, zmodyfikowanym wirusem.

Grypy nie należy lekceważyć. Dla niektórych osób z przewlekłymi chorobami – np. z chorobami serca, płuc, cukrzycą, dla osób starszych, kobiet w ciąży lub małych dzieci może ona stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia bez względu na wiek – zwłaszcza dla osób z grupy podwyższonego ryzyka.

Grypą możemy się zarazić:

  • drogą kropelkową (gdy osoba chora mówi, kicha, kaszle);
  • poprzez kontakt bezpośredni (zakrycie ust ręką przy kichaniu czy kasłaniu powoduje przeniesienie na nią śluzu wraz z wirusem).
Oprócz wirusa grypy istnieje wiele innych wirusów, które powodują objawy podobne do grypy. W związku z tym, aby stwierdzić lub wykluczyć chorobę, najlepiej wykonać badania laboratoryjne w Zakładzie Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w NIZP-PZH w Warszawie lub w jednej z szesnastu wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Stosowany jest również tzw. szybki test przyłóżkowy, który można wykonać w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim.

W Polsce zachorowania na grypę odnotowuje się w okresie od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem.
(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)