e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Specjalna infolinia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych 2015-03-05


Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych. Infolinia ma na celu upowszechnić wiedzę o możliwości zamiany leków oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do fachowej informacji na ten temat.

Wydawanie przez aptekarzy tańszych odpowiedników leków refundowanych pozwala pacjentom dostosowanie - w całkowicie bezpieczny i zgodny z prawem sposób - farmakoterapii zleconej przez lekarza do ich możliwości finansowych.

Codziennie w godz. od 8.00 do 20.00 pod numerem 22 123 98 00 farmaceuci udzielają informacji o możliwości zamiany leków refundowanych przepisanych przez lekarzy na ich tańsze, bezpieczne i skuteczne odpowiedniki. Każdy pacjent może nabyć tańszy odpowiednik leku refundowanego jeżeli lekarz nie umieścił na recepcie adnotacji o braku takiej możliwości. Każdy aptekarz ma obowiązek wydać na żądanie pacjenta tańszy odpowiednik leku refundowanego.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)