e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rzecznik Praw Pacjenta na temat porady receptowej 2015-03-05


Od 1 stycznia br. pacjenci kontynuujący leczenie mogą otrzymać receptę bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu. Przypomina o tym Rzecznik Praw Pacjenta.

Od 1 stycznia 2015r. zmianie uległ art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w którym określone zostały warunki udzielenia tzw. porady receptowej.

Zmiany te pozwalają na wystawienie recepty bez wcześniejszego, osobistego zbadania pacjenta (tzw. recepta zaoczna), bez styczności z pacjentem. Wprowadzają też obowiązek dokonania odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej oraz zasady wydania wystawionej recepty w ramach porady receptowej.

Aby udzielenie porady receptowej odbyło się zgodnie z prawem, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- recepta musi być niezbędna do kontynuacji leczenia,
- porada receptowa musi być uzasadniona stanem zdrowia pacjenta,
- stan zdrowia pacjenta uzasadniający zastosowanie porady receptowej musi być odzwierciedlony w dokumentacji medycznej pacjenta.

(Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta)