e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowy system świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością 2015-03-19


Resort pracy przygotował projekt ustawy zakładający, że rezygnujący z pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1 tys. zł, otrzymają świadczenie pielęgnacyjne. Wysokość świadczenia będzie zależna od wieku podopiecznego.

Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn wyjaśniła, że następuje powrót do jednego świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym. Do tej pory przepisy różnicowały świadczenia dla opiekunów w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznego. Osoby, które będą chciały pozostać w starym systemie, będą mogły to zrobić. Zachowanie praw nabytych jest ważne również w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna uzyskuje nowe orzeczenie o niepełnosprawności.

Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2014 r. Uznał on, że nie można różnicować prawa do świadczenia ze względu na moment powstania niepełnosprawności.

Konsultacje społeczne nad projektem potrwają do 3 kwietnia.

Resort proponuje, by wszystkim osobom, które nie podejmują pracy lub rezygnują z niej, aby zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne. Różna będzie jego wysokość. Gdy będzie to osoba do 18. roku życia lub do 25., jeżeli się uczy, opiekun otrzyma w tym roku 1200 zł netto miesięcznie, a od 2016 r. - 1300 zł. W przypadku gdy podopieczny będzie starszy - 800 zł netto miesięcznie.

Od roku 2017 wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ma podlegać corocznej waloryzacji.

Resort proponuje również przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego tym opiekunom, którzy pobierają emeryturę czy rentę. Będzie im przysługiwać różnica między świadczeniem a kwotą pobieranej emerytury czy renty. Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy różnica kwot będzie niższa niż 20 zł.

Projekt zawiera też zapis mówiący, że w przypadku śmierci podopiecznego i jednocześnie utraty świadczenia pielęgnacyjnego opiekun nabywa prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
(Źródło: MPiPS, PAP)