e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wniosek o kartę parkingową w dowolnym zespole ds. orzekania 2015-03-19


Z projektu rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że osoby z niepełnosprawnością, uprawione do karty parkingowej, będą mogły składać wniosek o jej wydanie w dowolnym powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Dotychczas mogły to robić wyłącznie w miejscu stałego pobytu.

Projekt trafił do konsultacji społecznych.

Karta parkingowa to jedyny dokument, który uprawnia osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest ona wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Od lipca będzie obowiązywać tylko nowa karta parkingowa, trwa proces wymiany dokumentów. Zmieniona zostanie także liczba osób uprawnionych do kart. Rząd uważa, że wiele z nich było bowiem używanych w sposób nieuprawniony - korzystano z kart osób, które już zmarły, lub wystawionych na członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju.

Zgodnie z nowym systemem, wniosek o wymianę starej karty bez konieczności stawania przed zespołem orzekającym mogą złożyć tylko osoby z ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyczyna niepełnosprawności musi być oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) oraz 10-N (choroba neurologiczna). Muszą też mieć ograniczone możliwości poruszania się.

Niepełnosprawni z innym oznaczeniem w orzeczeniu lub mający niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, ale z chorobą narządu wzroku, upośledzeniem narządu ruchu lub chorobą neurologiczną, muszą stanąć przed zespołem orzekającym i uzyskać wskazanie do wydania karty parkingowej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, uprawnieni do kart parkingowych będą mogli składać wniosek o nią także poza miejscem stałego pobytu.

Według danych biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych od lipca do grudnia 2014 r. wydano ponad 82,8 tys. nowych kart parkingowych. Nowy dokument uprawniający do parkowania na tzw. kopertach będzie obowiązkowy od 1 lipca 2015 r. Do tego czasu w systemie będą obowiązywały także stare karty.

W Kodeksie wykroczeń pojawiło się nowe wykroczenie: posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, za co można dostać grzywnę do 2 tys. zł. Określona też jest minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
(Źródło: PAP)