e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lutym 2015r. 2015-03-19


Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w lutym 2015r. stopa bezrobocia wyniosła 12 proc., tyle samo co w styczniu. Rok temu było to 13,9 proc.

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 12 proc. i nie zmieniła się w stosunku do stycznia br. Bezrobocie spadło w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, w mazowieckim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Dla porównania jeszcze rok temu stopa bezrobocia na koniec lutego wyniosła 13,9 proc. To już drugi rok z rzędu kiedy bezrobocie w okresie zimowym nie rośnie, mimo ustania prac sezonowych. We wcześniejszych latach w lutym odnotowywano wzrost bezrobocia - od 0,2 do 0,5 pkt. proc.

Na koniec lutego w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 919,6 tys. osób. W porównaniu do lutego 2014 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 336 tys. osób. Tak dużego spadku bezrobocia w ciągu roku nie było od 7 lat.
(Źródło: MPiPS)