e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-04-02


18 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych. Dz.U. z 17 marca 2015r. Nr 53, poz. 365.

18 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych. Dz.U. z 17 marca 2015r. Nr 53, poz. 368.

19 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych. Dz.U. z 18 marca 2015r. Nr 54, poz. 380.

20 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Dz.U. z 19 marca 2015r. Nr 55, poz. 381.

25 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana. Dz.U. z 24 marca 2015r. Nr 58, poz. 412.