e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe świadczenie rodzicielskie 2015-04-02


Rząd przyjął nowelizację ustawy wprowadzającą nowe świadczenie rodzicielskie. Zgodnie z ustawą 1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka ma być przeznaczone dla osób bezrobotnych, studentów, rolników oraz pracujących na umowach o dzieło.

Z urlopów rodzicielskich obecnie mogą korzystać tylko osoby opłacające składki. To matki i ojcowie zatrudnieni na umowach o pracę oraz na zleceniach (o ile opłacają dobrowolne składki). Od 2016 roku wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają również osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. To około 125 tys. osób.

Rodzice przez rok od urodzenia dziecka będą dostawać na rękę 1 tys. zł nowego świadczenia rodzicielskiego. Gdy urodzą wieloraczki ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Od momentu porodu rodzic będzie miał 3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. Szacowany koszt zmian to 1,2 mld zł w 2016 r.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)