e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustawa dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców 2015-04-02


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która zakłada, że niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli do 14 dni spóźnią się z ich opłaceniem. Nowela ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została uchwalona przez Sejm na początku lutego. Senat nie wprowadził do niej poprawek.

Nowelizacja zrównuje w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą z innymi podmiotami opłacającymi składki, dot. także niepełnosprawnych rolników. Zmiana ta pozwoli niepełnosprawnym samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą uniknąć sytuacji pozbawienia dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składki. Nowelizacja umożliwia też wnosić o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zobowiązań z tytułu zwrotu refundacji.

Ustawa zapewnia osóbom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą czy rolniczą, większe bezpieczeństwo, zrównuje ich prawa z pracodawcami osób niepełnosprawnych. Dotychczas nawet jeden dzień zwłoki powodował utratę refundacji z PFRON, bo warunkiem jej uzyskania było terminowe opłacanie składek. Niepełnosprawni przedsiębiorcy dostawali w takim przypadku wezwania do zwrotu nienależnie pobranej refundacji.

Inaczej przepisy traktują pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne - mogą zwlekać z opłatą składek do 14 dni.

Nowe przepisy umożliwiają PFRON-owi - w porozumieniu z dłużnikiem - rozwiązanie problemu spłaty należności. Chodzi o umorzenie zobowiązania (zwrot pobranej nienależnie refundacji) w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty.

Nowe przepisy mają obowiązywać od października 2015 r.

(Źródło: PAP)