e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2015-04-16


17 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dz.U. z 2 kwietnia 2015r. Nr 65, poz. 477.

1 czerwca wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 8 kwietnia 2015r. Nr 68, poz. 493.