e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w marcu 2015r. 2015-04-16


Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w marcu do 11,7 proc. z 12 proc. w lutym. Rok temu wynosiła 13,5%.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej podkreślił, że sytuacja na rynku pracy poprawia się z każdym miesiącem. W marcu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 53 tys. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 316 tys. osób mniej niż przed rokiem.

Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Najbardziej na Mazowszu, gdzie liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 7,3 tys. Szybko sytuacja na rynku pracy poprawia się również w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – tam spadek wyniósł po ok. 4,8 tys.

W marcu pracodawcy zgłosili do urzędów 115 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 18 tys. więcej niż w lutym. Ofert pracy przybyło we wszystkich województwach, a najwięcej na Podkarpaciu, Pomorzu i w Wielkopolsce.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 11,7 proc. W porównaniu do lutego zmniejszyła się o 0,3 pkt. proc. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy w warmińsko-mazurskim – o 0,7 pkt proc.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)