e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

30 dni na zwrot nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych 2015-04-30


Duże rodziny, wychowujące trójkę i więcej dzieci, otrzymają zwrot podatku wynikający z rozliczenia ulgi na dzieci w deklaracji PIT szybciej. Na zwrot poczekają najwyżej miesiąc, a nie trzy miesiące.

Ministerstwo Finansów jest partnerem rządowej inicjatywy Karta Dużej Rodziny, oferującym szczególne uprawnienia dla członków rodzin wielodzietnych. Rodzic lub rodzic zastępczy, który złożył zeznanie podatkowe za rok 2014 drogą elektroniczną i wykazał ulgę z tytułu wychowywania co najmniej 3 dzieci, otrzyma zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

Ogólnopolsa Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)