e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc dla bezrobotnych w 2015 r. 2015-04-30


W 2015 roku MPiPS przeznaczy na pomoc dla bezrobotnych 5,5 mld zł.. Pomoc ta obejmie bony zatrudnieniowe i na zasiedlenie, szkolenia, staże, elastyczny czas pracy oraz dotacje na start własnego biznesu.

W 2014 r. z nowych instrumentów wsparcia skorzystało 19,6 tys. osób bezrobotnych. Osoby poszukujące pracy mają do wyboru m.in.:

 • bony zatrudnieniowe i na zasiedlenie,
 • szkolenia,
 • staże,
 • elastyczny czas pracy.
Dodatkowo ponad 51 tys. osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie własnego biznesu, a 220 tys. osób wzięło udział w stażach u pracodawców. Coraz więcej firm wprowadza elastyczny czas pracy.

W sumie w 2014 wsparcie od urzędów pracy otrzymało 505 tys. osób bezrobotnych.

Osoby bezrobotne poniżej 30. roku życia mogą korzystać ze specjalnych bonów. Takie rozwiązanie wybrało już 15,6 tys. osób. Są 4 warianty bonów.

Bon stażowy

 • Gwarancja skierowania na 6-miesięczny płatny staż u wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy.
 • Dla osoby bezrobotnej to stypendium w wysokości 120% zasiłku.
 • Możliwość dofinansowania kosztu przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem.
 • Dla pracodawcy po zakończeniu stażu wypłacana jest premia w wysokości 1500 zł
Bon szkoleniowy

 • Finansowanie przez urząd pracy szkolenia.
 • Możliwość dofinansowanie kosztu przejazdu i zakwaterowania, jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania.
 • Bezrobotny otrzymuje także stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Bon na zasiedlenie

 • Dla bezrobotnych, którzy podejmą pracę w miejscu oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub jeśli czas dojazdu do miejsca pracy i powrotu wyniesie ponad 3 godziny dziennie.
 • Po odebraniu bonu bezrobotny ma 30 dni na znalezienie zatrudnienia.

Bon na zatrudnienie

 • Gwarancja dla pracodawcy refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego przez 12 miesięcy.

Z tych 4 wariantów bonów największe powodzenie ma bon stażowy. Dotychczas skorzystało z niego ponad 9 300 bezrobotnych.

W przypadku bonu na zatrudnienie oraz bonu stażowego najważniejsza dla osób bezrobotnych jest gwarancja zatrudnienia u pracodawcy po okresie finansowego wsparcia przez urząd pracy.

(Źródło: premier.gov.pl)