e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-05-14


28 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Dz.U. z 27 kwietnia 2015r. Nr 81, poz. 571.

29 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. z 29 kwietnia 2015r. Nr 83, poz. 583.

4 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Dz.U. z 3 kwietnia 2015r. Nr 66, poz. 481.