e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w kwietniu 2015r. 2015-05-14


Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w wietniu 2015r. stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się do 11,3 proc. z 11,7 proc. w marcu. W 2014 roku wynosiła wtedy 13 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej poinformował, że w kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było o 295 tys. osób bezrobotnych mniej niż przed rokiem.

W kwietniu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 76 tys. Spadek nastąpił we wszystkich województwach. Najlepszy wynik odnotowano na Mazowszu - tam liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 7,7 tys. Sytuacja na rynku pracy wyraźnie poprawiła się również w Małopolsce i na Śląsku – spadek wyniósł po 6,9 tys.

Firmy chcą zatrudniać również nowych pracowników. W kwietniu pracodawcy zgłosili do urzędów 110 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 7,7 tys. więcej niż rok temu. Najwięcej ofert pracy zgłoszono na Mazowszu (12,7 tys.), Śląsku (11,5 tys.) oraz w Wielkopolsce (9,7 tys.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 proc. W porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy w warmińsko-mazurskim – o 0,8 pkt proc. – czyli w województwie o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)