e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pracownicy bez okresowych badań lekarskich 2015-05-14


Ponad 15% pracowników nie ma okresowych badań lekarskich. W 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła naruszenie obowiązku przez pracodawców w przypadku ponad 3,3 tys. pracowników.

"Puls Biznesu" poinformował, że nie wszystkie firmy prawidłowo wywiązują się z obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Inspekcja pracy cały czas stwierdza nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów regulujących te zadania pracodawców

Najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) pokazują, że w 2014 r. w skontrolowanych przez nią prawie 3,2 tys. zakładach badaniami wstępnymi, wymaganymi przy przyjmowaniu do pracy, nie objęto 1808 pracowników. Stanowili oni 7,4 proc. spośród objętych kontrolą. 10,4 proc. (ponad 2,5 tys. osób), przeszedł takie badania dopiero po dopuszczeniu do pracy.

Podobnie było z wywiązywaniem się z obowiązku kierowania zatrudnionych na badania okresowe. Naruszenia tego wymogu oraz nieprzestrzeganie terminów takich badań, stwierdzono w przypadku ponad 3,3 tys. pracowników. To 15,2 proc. objętych kontrolą w tym zakresie.

(Źródło: PAP)