e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-05-28


11 maja weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz.U. z 11 maja 2015r. Nr 90, poz. 636.

15 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich. Dz.U. z 14 maja 2015r. Nr 93, poz. 674.

18 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Dz.U. z 18 maja 2015r. Nr 95, poz. 683.

19 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 19 maja 2015r. Nr 96, poz. 690.