e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

E-zwolnienia od 2016 roku 2015-05-28


Od 2016 roku tradycyjne, papierowe zwolnieniami zostaną zastąpione e-zwolnieniami. Sejm przyjął projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy wprowadzającej e-zwolnienia. Od 2016 roku lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. ZUS oraz pracodawca, dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną.

Z e-zwolnień będzie można korzystać od 2016 r., jednak ministerstwo na wniosek środowiska lekarskiego zapisało w projekcie ustawy okres przejściowy. Przez 2 lata nadal będą uznawane tradycyjne papierowe druki. Od 2017 r. obowiązywać będą już tylko e-zwolnienia. W wyjątkowych sytuacjach (np. w czasie wizyty domowej, gdy lekarz nie ma dostępu do Internetu) możliwe będzie wystawienie zwolnienia na papierowym blankiecie.

Wprowadzenie e-zwolnień pozwoli wyeliminować nadużycia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że dzięki e-zwolnieniom ZUS zaoszczędzi w przyszłym roku ok. 212 mln zł. Oszczędności będą możliwe m.in. dzięki eliminacji nadużyć, zmniejszeniu zatrudnienia osób obsługujących papierowe druki, a także dzięki oszczędnościom na druku bloczków ze zwolnieniami, co rocznie kosztowało 1,3 mln zł.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)