e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Asystent Seniora - pilotażowy program wsparcia osób starszych w Poznaniu 2015-05-28


Jeszcze w maju ruszy nowy pilotażowy program Asystent Seniora, który skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia Elementami tego programu są teleopieka, pomoc sąsiedzka, wsparcie medyczne i opieka wolontariuszy.

Program skierowany jest do poznańskich seniorów, którzy mieszkają samotnie lub ze względu na stan zdrowia potrzebują stałego nadzoru i pomocy innych. W projekcie ma wziąć udział dziesięciu seniorów, z czego połowę ma wskazać Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Kolejnych pięć osób może zgłosić się samodzielnie lub za pośrednictwem rodziny.

Zastępca prezydenta Poznania Agnieszka Pachciarz poinformowała, że program ma być zwłaszcza wsparciem dla osób, które borykają się na co dzień z problemami zaburzenia pamięci, incydentami kardiologicznymi i neurologicznymi oraz mają zdiagnozowaną cukrzycę w tzw. zaawansowanym stadium.

Jednym z elementów programu będą tzw. usługi teleopiekuńcze. Polegają one na stałych dyżurach przeszkolonych opiekunów. W skład dyżurującej grupy wchodzą m.in. ratownicy medyczni, pracownicy socjalni oraz zespół psychologów.

Prezes fundacji Niezależni Marek Wojda tłumaczy, że senior będzie wyposażony m.in. w nadajnik, dzięki któremu może rozmawiać z teleopiekunami 24 godziny na dobę.

Do programu zgłosiło się dotychczas 15 wolontariuszy.

Nad realizacją i koordynacją programu czuwać będzie Miasto Poznań - Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centermed Poznań Sp. z o.o., Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność Niezależni z Gdyni, Stowarzyszenie Medycyna Polska Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria.

Pilotażowy projekt będzie realizowany do końca października.

(Źródło: PAP)