e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe zasady składania wniosku o kartę parkingową 2015-06-11


30 czerwca 2015 r. tracą ważność wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. Jest to zgodne ze zmianami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania kart parkingowych znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa

3 czerwca 2015 r. weszło również w życie rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba zainteresowana może złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej do dowolnie wybranego przewodniczącego zespołu powiatowego.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)